Spletne aplikacije

Namen spletne aplikacije je:

 • ustvarjanje vezi s strankami,
 • poenostavljajo dvosmerno komunikacijo,
 • omogočajo zbiranje in interpretiranje podatkov (s tem pridobite koristne informacije o vaših strankah in tako lahko izboljšate vašo ponudbo),
 • upravljanje s spletno aplikacijo od vsepovsod, kjer imate dostop do interneta.

Tovrstni projekti največkrat vsebujejo precejšnjo mero razvoja, zato je potrebna visoka usposobljenost sodelujočih strokovnjakov ter njihovo poznavanje najnovejših tehnoloških smernic.

Možnosti povezovanja:

 1. Samostojna spletna aplikacija dostopna preko uporabniškega imena in gesla, IP naslova ali drugih zahtevnejših varnostnih zidov
   
 2. Spletna aplikacija kot del spletnega mesta; selektivni prikaz samo izbranih podatkov na spletu, možnost dodatne obdelave podatkov v CMS-ju
   
 3. Spletna aplikacija z upravljanjem preko intraneta in kot del spletnega mesta: selektivni prikaz samo izbranih podatkov na spletu, vnos in selektivni prikaz dodatnih podatkov preko intraneta, možnost dodatne obdelave podatkov v CMS-ju

 

Nekatere aplikacije, ki smo jih razvili in izdelali na tak način:

 • spletne strani slovenskega sodstva: www.sodisce.si
 • iskalnik po sodni praksi: www.sodnapraksa.si
 • programski vmesnik (API) za črpanje podatkov iz baze sodne prakse
 • aplikacija za podporo upravnim postopkom (Ministrstvo za zdravje)
 • aplikacija 4PM za vodenje projektov
 • aplikacija Turistična taksa za poročanje o številu prenočitev in o obračunu turistične takse
 • interaktivni zemljevid kolesarskih in pohodnih poti
 • aplikacija Potni nalogi (CPG Nova Gorica);
 • aplikacija E-naročanje v zdravniški ordinaciji
 • aplikacija Anketa zadovoljstva, za merjenje zadovoljstva gostov neke turistične destinacije...
 • aplikacija Sestavite si izlet za pripravo katalogov z izbranimi vsebinami
 • aplikacija Turistična ponudba za agencije in ponudnike turističnih storitev